Beveiligingsplan

Wij kunnen bij u langskomen voor het maken van een analyse en een beveiligingsplan.
Neemt u voor het maken van een afspraak contact met ons op.

Een goed beveiligingsplan bestaat ten minste uit vier onderdelen.

1: De Risicoanalyse

Wat wil men beveiligen? Waartegen? (bijvoorbeeld inbraak/overval/brand/vandalisme) Wat voor een categorie inbreker kan ik bij mijn pand verwachten? Wat zijn de eisen die mijn verzekeringsmaatschappij stelt aan de beveiliging?

2: Organisatorische maatregelen

De organisatorische maatregelen zijn de belangrijkste maatregelen. Ze hebben te maken met het onderkennen van de risico’s van inbraak, bepaalde ingeslopen gewoontes veranderen, een zekere mate van discipline aanvaarden en er naar te handelen.

Sleutelbeheer toepassen, kostbare goederen registreren en merken, bijvoorbeeld d.m.v. een onzichtbaar schrijvende pen uw postcode en uw huisnummer erop te zetten. Met een U.V.-lamp kan dit zo nodig zichtbaar gemaakt worden.

3: De Bouwkundige maatregelen

De genomen organisatorische maatregelen zijn een uiting van motivatie en de wil om criminele daden tegen uw pand te voorkomen. Met bouwkundige beveiliging trekt u een fysieke barrière op voor de indringer in spé, waarbij de leefbaarheid in het betrokken pand een heel belangrijke els is en blijft.

4: De Elektronische signalering (indien nodig)

In strikte zin zijn dit geen beveiligings- doch signaleringsmaatregelen. Ze kunnen weliswaar een inbreker niet letterlijk tegenhouden, doch wel psychologisch belemmerend werken.

Wij kunnen bij u langskomen voor het maken van een analyse en een beveiligingsplan.

Neemt u voor het maken van een afspraak contact met ons op.

img_beveiligingsplan

× Hoe kan ik je helpen?